Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de optimalisering van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Kooktotaalshop.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Kooktotaalshop.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, gegevens op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Kooktotaalshop.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Kooktotaalshop.nl maakt gebruik van standaard (affiliate) cookies. Aan de hand van cookies probeert Kook Totaal Shop een aangename website te maken voor de bezoeker. Kooktotaalshop.nl zal niet verantwoordelijk staan voor cookies op websites van derden.